Bioničko oko i slepilo

bioničko oko

Prvi put u svetu nedavno je ugrađena veštačka mrežnjača. Hirurzi Munchester Royal Eye Hospital, implantirali su u pozadinu oka 80-to godišnjeg muškarca čip i na taj način vratili mu centralni deo vidnog polja što je ovom pacijentu omogućilo da ponovo čita novine. Hirurzi planiraju da ovaj implant popularno nazvan Argus II ugrade većem broju pacijenata kako bi pokazali njegovu delotvornost.

Bionički sistem rati tako što minijaturna kamera koja se nalazi na prednjoj strani specijalnih naočara snima sliku ispred sebe. Zapis se šalje u mini kompjuter koji pretvara slike, u elektične impulse koje mozak može pročitati. Elektronski signali se bežičnim putem šalju u niz elektroda koje su postavljene iznad oštećenih ćelija mrežnjače.

Impulsi stimulišu preostale ćelije mrežnjače i to za rezultat ima percepciju različitih svetlosnih signala u mozgu, koje pacijent nauči da interpretira, čime mu se vraća deo vidnih funkcija.

Komentari

PODELI