Blog

Antidijabetici

Svedoci smo da se ovih dana povela hajka oko nekih proizvođača hrane koji su reklamirali svoje proizvode kao one koji leče dijabetes. Lekovi koji leče ovu bolest su antidijabetici, a režim ishrane, životni stil, umerena I prilagođena fizička aktivnost, mogu značajno pomoći u kontroli ove bolesti. Šta je dijabetes mellitus, ili u narodu prihvaćen kao […]

0