Kategorije
 • Alergije
 • Anemija
 • Dijabetes
 • Imunitet
 • Kosa / Koža / Nokti
 • Kosti / Zglobovi
 • Menopauza
 • Minerali
 • Mršavljenje
 • Neuro
 • Prehlada i grip
 • Prostata
 • Stomak
 • Trudnoća
 • Vitamini
0
0.00 rsd
Mini Cart
 • Empty cart

  No products in the cart.

Opšti uslovi kupovine

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) i Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 95/2013) Pharma Medica, ul. Arhimandrita Gerasima Zelića br. 6, 11000 Beograd, MB: 21036072 , PIB: 108623004 ,
(u nastavku: privredni subjekt)  obaveštava korisnike usluga i potrošače o: OPŠTIM USLOVIMA  KUPOVINE

I UVODNE NAPOMENE

Prilikom svake posete ili kupovine na web stranici www.apotekarka.rs smatra se da prihvatate uslove korišćenja i kupovine koji su navedenu u nastavku. Molimo vas da pažljivo pročitajte i proučite uslove koje primenjujemo u našem poslovanju.
Ukoliko se odlučite za kupovinu naših proizvoda, stupate u ugovorni odnos sa nama i ostvarujete sva prava na osnovu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon).

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.
Prilikom svog poslovanja u obavezi smo da se pridržavamo Kodeksa poslovne etike („Sl. glasnik RS“, br. 1/2006), kao i Kodeksa ponašanja trgovaca.

U nastavku su navedene norme iz Kodeksa poslovne etike („Sl. glasnik RS“, br. 1/2006) kojih smo u obavezi da se pridržavamo u odnosu sa kupcima.

ODNOS PREMA KUPCIMA

Pravo oglašavanja proizvoda

1. „ Privredni subjekt ima pravo na oglašavanje i promociju svojih proizvoda i usluga.

Privredni subjekt koji se oglašava, mediji, agencije i ostali učesnici u tržišnom komuniciranju dužni su da poštuju Zakon o javnom oglašavanju i Kodeks oglašavanja.

Direktno oglašavanje ličnim obraćanjem nije dopušteno ako lice jasno izrazi volju da mu se poruke više ne upućuju.

Obaveze privrednih subjekata prilikom oglašavanja proizvoda i usluga

2. Privredni subjekt je dužan da pruži kvalitetnu, jasnu i verodostojnu informaciju potencijalnim korisnicima svojih proizvoda i usluga.

Privredni subjekt je dužan da učini preciznu, jasnu i istinitu ponudu proizvoda i usluga u odnosu na cenu, vrstu, kvalitet, raspoložive količine i druge osobine.

Neistinito informisanje, skrivanje bitnih osobina proizvoda ili odbijanje pružanja tražene informacije smatraju se neetičkim postupanjem.

Privredni subjekt je dužan da na odgovarajući način upozna kupce svojih proizvoda sa rizicima upotrebe proizvoda.

Obaveze privrednih subjekata u pogledu prigovora i žalbi kupaca

3. Privredni subjekt je dužan da odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema, odgovori na prigovore i žalbe kupaca.

Stav privrednog subjekta povodom reklamacija, zamene kupljenog proizvoda i vraćanja novca mora biti jasno saopšten kupcu prilikom kupoprodaje.

Ukoliko nađe da su prigovori vezani za proizvod ili uslugu opravdani, privredni subjekt je dužan da potrošaču ponudi drugi istovrsni proizvod, vrati iznos plaćene cene ili otkloni nedostatke.

Zabrana otkrivanja podataka o kupcima trećim licima

4. Podaci o kupcima i poslovnim odnosima sa njima imaju karakter poverljivih podataka i ne mogu biti saopšteni trećim licima bez saglasnosti kupaca.

Podaci o kupcima mogu biti saopšteni i bez njihove saglasnosti sudskim organima na osnovu naredbe suda.

Prodaja na daljinu

5. Privredni subjekt koji organizuje prodaju svojih proizvoda ili usluga na daljinu dužan je da obezbedi sigurnost transakcija, posebno u pogledu podataka o kreditnim i platnim karticama.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana treba da obezbedi da ponuda sadrži sve bitne elemente koji su od značaja za njeno prihvatanje (cena, rokovi, troškovi isporuke, reklamacije, garancija), da su ti elementi predstavljeni nedvosmisleno i na način koji je razumljiv kupcu, bez mogućnosti da naknadno ističe bilo koje dodatne zahteve.

Kupci koji zaključuju ugovor na daljinu imaju ista prava kao i kupci koji takav proizvod ili uslugu kupe na drugi način.
Slike artikala su informativnog karaktera i ne moraju u svim detaljima odgovarati artiklima koji su isporučeni. Može doći do promene ambalaže od strane proizvođača ili mogu postojati razlike u stvarnoj boji proizvoda i boje na slici prikazanoj na Vašem monitoru za odgovarajući artikal.

II NAČIN KOMUNIKACIJE

Komunikacija sa našom kompanijom može da se obavlja:

• elektronskim putem, putem e-mail poruka ili obaveštenja koja će biti isticana na internet stranici;
• telefonskim putem, na brojeve telefona istaknute na internet stranici.

Prilikom prihvatanja uslova korišćenja, smatra se da ste saglasni da komunikaciju sa našom firmom vršite telefonskim ili elektronskim putem.

III ZAŠTITA SAGLASNOSTI

Obavezujemo se da čuvamo privatnost naših kupaca. Sve informacije koje prikupljamo predstavljaju samo podatke koji su neophodni, kao i podatke neohodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za čuvanje poslovne tajne.

IV INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na našoj internet stranici kao što su dizajnerski elementi tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su naše vlasništvo i ne mogu se koristiti bez naše predhodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na našoj internet stranici smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

V CENA

U cene koje su navedene sa internet stranici uračunat je PDV.
Merodavna cena je ona koja je bila navedena u momentu kada je kupac pravio narudžbenicu, tako da ukoliko dođe do promene u ceni, tj cena skoči ili padne, kupac kupuje proizvod po ceni koja je postojala u momentu porudžbine.

VI RADNO VREME

Radno vreme kancelarije radnim danima od 08:00 do 15:00 časova, a prodavnica Vam je dostupna 24 časa onlajn.
Postoji mogućnost da u slučaju tehničkih problema ili redovnog održavanja internet stranice, jedno vreme bude nedostupna, o čemu ćete biti obavešteni.

VII PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Pharma Medica zadržava pravo da menja i ažurira Uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja i saglasnosti korisnika, dok takvo pravo ne pripada korisnicima.

VIII KORISNIČKI NALOG

Ukoliko upotrebljavate korisnički nalog, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na internet stranici.
Maloletnici mogu koristiti korisnički nalog samo uz nadzor roditelja ili staratelja. Naša kompanija zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja.

IX NAČIN NARUČIVANJA

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

• Registracija
• Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
• Pregled Korpe
• Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
• Plaćanje
• Pregled i potvrda narudžbenice

Registracija

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put kada posetite internet stranicu apotekarka.rs, sistem će vas automatski prepoznati. Registracija se obavlja izborom opcije „Registracija“. Potrebno je da navedete svoju e-mail adresu nakon čega će vam na nju biti poslata automatska poruka koja sadrži lozinku. Dalje, na prikazanoj stranici unesite lozinku i potvrdite unos klikom na odgovarajuće dugme. Otvoriće vam se početna stranica sajta, a kao potvrda uspešne registracije biće navedeno vaše ime pri vrhu svake stranice sajta.
Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije „Odjava“. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije „Prijava“ i navođenjem svoje e-mail adrese i dodeljene lozinke..
Kupac registracijom potvrđuje sledeće:
• da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odredbe ugovora o prodaji
• tačnost i potpunost navedenih podataka
• da daje izričitu saglasnost da Pharma Medica može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca  kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Pronalaženje proizvoda koje želite da kupite

Proizvodi su organizovani po kategorijama koje možete pregledati poput kataloga. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme „Stavi u korpu“. Nakon što ste proizvod ubacili u svoju korpu, možete nastaviti sa pregledanjem  proizvoda, a u korpu možete dodati još proizvoda.

Korpa

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju „Korpa“. Na stranici korpa se prikazuju svi proizvodi koje ste do sada stavili u nju. U korpi možete navesti koliko komada jednog proizvoda želite naručite ili ako ste se predomislili u vezi nekog od njih, proizvod možete izbaciti.
Korpa je početna tačka u kreiranju narudžbenice. Kada ste zadovoljni sadržajem svoje korpe, krenite dalje na sledeći korak.

Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke

U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom.
Ukoliko kupujete kao fizičko lice, kao podatke o naručiocu navedite podatke iz lične karte. Ukoliko naručujete kao pravno lice ili preduzetnik navedite važeće podatke iz APR-a.
Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke.

Plaćanje

Uplatnicom na šalteru banke ili pošte

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun. Svi detalji kako da popunite uplatnicu biće vam automatski poslat na e-mail nakon što potvrdite narudžbenicu.

E – bankingom

Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog e-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi plaćanja biće vam automatski poslati na e-mail po vašoj potvrdi narudžbenice.

Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

X DOSTAVA

Dostava naručenih proizvoda iz narudžbenice se obavlja po evidentiranju vaše uplate.
Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase paketa. Cena dostave je iskazana na sajtu. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu, izuzev u slučaju plaćanje pouzećem gde plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena navedeno je u pregledu narudžbenice, a takođe ćemo vas dan ranije kontaktirati kako bismo vam naveli tačan dan isporuke.
Obavezno proverite sadržaj paketa koji vam dostavlja kurirska služba. Ukoliko nedostaje neki artikal ili je isporučena roba koju niste poručili potrebno je da nas o tome odmah obavestite.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA možete pročitati ovde

XI PRAVA POTROŠAČA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI UGOVORA

U nastavku su navedene odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koja se odnose na situaciju u kojoj prodavac isporuči robu koja nije saobrazna ugovoru.

Saobraznost ugovoru

1. Pharma Medica je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
Pharma Medica je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nestane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi Pharma Medica

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
• koja odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
• ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
•  ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
• ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nesaobraznost

2. Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u času zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Trgovac odgovara za nesaobraznost koju je potrošač mogao lako opaziti, ako je izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

• nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
• je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
• obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Pravne posledice nesaobraznosti

3. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

• vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
• značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
• da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi i teret dokazivanja

4. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

5. Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Pharma Medica će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

XII PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Član 28
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Član 29
Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača i trgovca.
Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 34
Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Povraćaj novca:

Potrošač je dužan da pošalje broj tekućeg računa u elektronskoj formi na info@apotekarka.rs da ne bi došlo do greške prilikom povrata sredstva, ukoliko je robu platio pouzećem.
Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35
Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.
Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora.
Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.
Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

IZJAVU O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU ILI UGOVOR KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA možete poslati na info@apotekarka.rs ili poštom na: Pharma Medica, ul. Arhimandrita Gerasima Zelića br. 6, 11000 Beograd, a obrazac možete pruzeti OVDE.

XIII POLITIKA PRIVATNOSTI

Privatnost ličnih podataka

Podaci kupaca koji se daju prilikom registracije na sajt www.apotekarka.rs se čuvaju u maksimalnoj mogućoj tajnosti. Dostupni su samo prodajnoj službi, koriste se isključivo za narudžbine.

Primenjujemo najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, što uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika popunjavanjem formulara za prijavu, naručivanjem, itd.

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu.

Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.

Svaki registrovani kupac u svakom momentu ima pravo da izmeni svoje registrovane podatke, u slučaju da se u međuvremenu promeni neki od podataka za isporuku (adresa, broj telefona, itd.).

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste koje se koriste za marketinške kampanje.

Prodajno osoblje www.apotekarka.rs garantuje tajnost podataka i obavezuje se da ni pod kojim razlozima iste neće otkrivati trećim licima. Cilj nam je da Vam pružimo najkvalitetniju uslugu bez žrtvovanja bilo kojih od vaših standarda privatnosti.

Informacije koje delimo sa trećim stranama

Mi možemo otkriti informacije koje nam dostavite (uključujući bez ograničenja, vaše lične podatke) bilo kojem članu naše organizacije, uključujući i kurirsku službu kojoj je neophodno pružiti vaše informacije kako bi se sprovela isporuka paketa.
Molimo vas da budete svesni da možemo da koristimo treće strane da nam pomognu sa našim poslovima e-trgovine, kao što je naš web sajt, e-pošta i socijalne medijske stranice.

Neki primeri pomoći koji mogu pružiti pružaoci usluga trećih lica su: ispunjavanje naloga (uključujući bez ograničavanja na obradu plaćanja, pružanje usluga prevencije prevare i proveru adresa); vaše akcije u odgovoru na naše e-poruke i efikasnost našeg oglašavanja, pružanje podrške, sprovođenje istraživanja, administriranje i održavanje informacija o prijavama za zapošljavanje i administriranje i slanje obaveštenja putem mobilnog uređaja, promocija nagradnih igara ili takmičenja.

Lični podaci koje nam pružite mogu se deliti po potrebi sa relevantnim trećim stranama kako bi izvršili funkcije u naše ime.

Mi nikada ne prodajemo ili iznajmljujemo vašu e-adresu trećim licima.

Informacije o nadležnom organu Republike Srbije

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Organu se možete obratiti na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Šta su kolačići i kako se one koriste na našim web lokacijama?

Naša web stranica i e-pošta koriste, a naši treći provajderi servisa mogu koristiti funkciju pretraživača poznatu kao kolačić, koja dodeljuje jedinstvenu identifikaciju vašem računaru. Kolačići se obično čuvaju na tvrdom disku vašeg računara ili mobilnom uređaju.

Više o kolačićima možete saznati ovde

Međunarodni korisnici

Ako posećujete našu web lokaciju sa lokacije izvan Srbije, molimo vas da imate u vidu da je ovo web lokacija koja je registrovana u Srbiji. Ova politika privatnosti reguliše informacije prikupljene od ili u ime naših web lokacija, bez obzira na to gde se nalazite kada pristupate, pretražujete, integrišete se sa njom i vršite kupovinu preko nje (uključujući i one koji se šalju na adrese van Srbije).

Ako iz bilo kog razloga pristupate web lokaciji u kojoj se ne nalazite, obratite se Službi za korisnike kako biste videli politiku i odredbe specifične za vašu jurisdikciju.

Sigurnost prilikom plaćanja

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta iz inostranstva moguće je putem Pay Pal-a i podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o bezbednosti

www.apotekarka.rs ograničava broj zaposlenih koji imaju pristup bazi podataka koji sadrže lične podatke, a zaposleni u kompaniji Pharma Medica su upoznati sa značajem poverljivosti. Pored toga naša politika je da nikada ne pošaljete broj svoje kartice za plaćanje putem e-pošte.

XIV DODATNA OBAVEŠTENJA

Popunjavanjem narudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumnjiv način pre kupovine i zaključenja Ugovora obavešten o:
• osnovnim obeležjima proizvoda;
• adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
• prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
• načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
• postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
• podršci koju Prodavac pruža Korisniku posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije:
• vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
• da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora, a u slučaju neuspeha sudskim putem, te je ugovorena nadležnost Privrednog suda u Zrenjaninu;
• da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg Ugovora;
• da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbenicu;
• da će imati mogućnost elektronskog pristupa kodeksu ponašanja  ukoliko isti bude donet;
• da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
• i da su Opšti Uslovi kupovine koje je Kupac pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice.

Quick Menu